Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W ŁAMBINOWICACH

2020 ROK

PDFBilans PSP Łambinowice -2020 rok.pdf

PDFRachunek zysków i strat jednostki - 2020 - PSP Łambinowice.pdf

PDFZestawienie zmian w funduszu jednostki - 2020 - PSP Łambinowice.pdf

PDFInformacja dodatkowa - 2020 - PSP Łambinowice.pdf

Wersja XML