Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

MIEJSCE ZAŁATWIANIA SPRAW

Miejsce załatwiania spraw:

Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Oświaty w Łambinowicach
ul. Tadeusza Zawadzkiego 29,

biuro nr 13,

tel. (77) 4 311 300 w. 207
e-mail: kontakt@zeao.pl

Godziny załatwiania spraw:
od 8.30 do 16.30 w poniedziałki,
od 7.30 do 15.30 w pozostałe dni robocze.

Wersja XML