Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwała o utworzeniu jednostki i jej Statut

UCHWAŁA Nr XIV/88/99 Rady Gminy Łambinowice z dnia 19 grudnia 1999 r.
w sprawie utworzenia jednostki budżetowej p.n. Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Oświaty
w Łambinowicach

DOCXUchwała o utworzeniu ZEAO 1999.docx
 

UCHWAŁA Nr XV/128/2016 Rady Gminy Łambinowice z dnia 19 maja 2016 r. 
w sprawie zmiany uchwały nr XIV/88/99 Rady Gminy Łambinowice z dnia 16 grudnia 1999 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej p.n. Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Oświaty w Łambinowicach 

DOCXUchwała o przekształceniu w 2016 ZEAO.docx
 

UCHWAŁA Nr XII/112/2019 Rady Gminy Łambinowice z dnia 30 września 2019 r. 
w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej p.n. Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Oświaty w Łambinowicach

DOCXUchwała o zmianie ZEAO 2019.docx
 

Aktualny Statut ZEAO w Łambinowicach

DOCXStatut aktualny.docx
 

Wersja XML