Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dane kontaktowe

Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Oświaty w Łambinowicach

Adres: 
ul. Tadeusza Zawadzkiego 29
48-316 Łambinowice

e-mail:

tel. (077) 4311 300,  (077) 4311 301,

                    nr wew.     208 - dyrektor;
                                        207 - sekretariat/kadry;
                                        205 - księgowość;

bezpośredni nr tel. do księgowości - 609 165 234

Adres e-PUAP: ZEAO-Lambinowice/SkrytkaESP

Godziny pracy:

Dyrektor - ANNA PĘDZIWIATR

ZEAO jest jednostką obsługującą, o której mowa w art. 10a ustawy o samorządzie gminnym i prowadzi obsługę administracyjną i finansowo-księgową szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Łambinowice oraz wykonuje inne zadania wynikające ze statutu jednostki, w tym organizuje dowożenie uczniów do szkół.

Do zadań ZEAO należy w szczególności:

ZEAO prowadzi obsługę szkół, w ramach określonych planem finansowym środków finansowych, nie naruszając uprawnień dyrektorów do dysponowania środkami określonymi w planach finansowych poszczególnych jednostek obsługiwanych.

Wersja XML